บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

Fan Filter Unit

Fan Filter Unit

Applications
-Fan Filter Unit (FFU) is air cleaning equipment to supply purified air to the clean room for manufacturing photo-electronics,

semi-conductor, liquid crystal, etc.

-The installation space is the system ceiling grid.

-For a large clean room, the number of required FFU is from several hundreds to several thousands.

-We developed DEVISER Fan Filter Unit(FFU)basing upon the concepts including, to reduce running cost by saving energy, and to reduce initial cost by total design of clean room; such as noise specifications etc., to meet all the requirements for constructing, operating, and maintaining clean rooms.

-ustom thin & Mini type of Fan Filter Unit is available for your requirements.

Description
-The degree of cleanliness from class 1 up to 100,000 can be set and it can be set at individual area.

-Because the back in the ceiling is a low-pressure area, the potential of the leakage is extremely low.

-Bay method or through the wall method is possible by the arrangement of layout of FFU.

-The volume of the air flow can be set at each area.

-Flexible increase or change of the clean room is possible by the arrangement of Fan Filter Unit.

Features
A 3 – section or variable speed airfoil turbo fan made by aluminum alloy, which pursued the most suitable designed by computer analysis, provides high efficiency and low-noise characteristics.

A carrying handle makes transportation and installation easier.

A safety socket block for connecting electric power is most suitable for a small clean room system.

An optional ULPA filter, which is 99.9999% efficiency at 0.12 microns, is available to meet the extremely critical clean area needs.

Contact information

ติดต่อสั่งซื้อ
Contact Us

สินค้าแนะนำ

Recommended Products

Phone Number

โทรศัพท์

Mobile Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

เบอร์มือถือ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

Office Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821

เบอร์ออฟฟิศ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821