ห้องคลีนรูม

ขายอุปกรณ์คลีนรูม ปลีกและส่ง

บริษัทเอ็น ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส กรุ๊ป จำกัด ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ Clean room ชุด รองเท้า คลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ผ้าเช็ดชิ้นงาน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคแบบครบวงจร เราจึงคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน ห้องคลีนรูม และผลิตภัณฑ์อีเอสดี เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ห้องคลีนรูม และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

นอกจาก อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม แล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า จำแนกส่วนดังนี้ อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญ ไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย เราพยายามคัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตราฐานสากลทั่วไป อาทิเช่น GMP, HACCP, ISO และมาตรฐานคุณภาพระดับสากลอื่น ๆ ที่กำหนด

อุปกรณ์ห้องคลีนรูม
เกี่ยวกับบริษัทเรา

เกี่ยวกับเรา
ชื่อ : บริษัท เอ็น ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป จำกัด
ก่อตั้งขึ้นวันที่ : 18 มิถุนายน 2556
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
เฟสบุ๊ค : NC ENTERPRISE GROUP CO.,LTD
สถานที่ตั้ง : 55/834 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อุปกรณ์เซฟตี้  อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.