บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.
อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็น ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส กรุ๊ป จำกัด

จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต

อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ESD

บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

อุปกรณ์ห้องคลีนรูม
และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต

นอกจาก อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูมและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต แล้ว เรายังมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า จำแนกส่วนดังนี้ อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอาหาร, อุปกรณ์อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญ ไปยังโรงพยาบาลอีกด้วย เราพยายามคัดสรรผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตราฐานสากลทั่วไป อาทิเช่น GMP, HACCP, ISO และมาตรฐานคุณภาพระดับสากลอื่น ๆ ที่กำหนด

ขายอุปกรณ์คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิต ปลีกและส่ง

บริษัท เอ็น ซี เอ็นเตอร์ไพร์ส กรุ๊ป จำกัด ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ ชุด รองเท้า คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต ผ้าเช็ดชิ้นงาน และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคแบบครบวงจร เราจึงคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน ห้องคลีนรูม และผลิตภัณฑ์อีเอสดี เพื่อความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม