บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

ESD Wireless Wrist Strap

ESD Wireless Wrist Strap


The wireless wrist strap is not intended to replace conventional wrist straps. which is a cordless wrist strap “+”, supplied with an additional coil cord for direct grounding, not only replaces conventional wrist straps, but provides additional protection when a person using it has to move away from the hard wired grounding point, (which is often a case in the electronics assembly, kiting, stock room, inspection, service or development working environments)

Practical Points, Benefits and Precautions:

Please, do not touch electronics components immediately after installing the wireless wrist strap on your wrist. Allow minimum 60 seconds for the wrist strap to neutralize high levels of static electricity already existing on your body.

Do not use wireless wrist straps as your primary grounding device (unless it is a 2 in 1, Model AML-301A and is used with the grounding cord).

Since the wireless wrist strap decreases the positive electrical charge on a human body, it makes the person wearing it feel refreshed and energetic. This increases personnel awareness and productivity.

(You may have heard about negative effect of positive ions on humans (or positive effect of negative ions which neutralize the negative ones)). No matter what is the source of negative ions, their neutralization will help your productivity. You may find the information about the effect of ions on humans on the internet.

If you use 2 in 1,wrist straps, you will have conventional grounding and an additional positive ion neutralizer.

Contact information

ติดต่อสั่งซื้อ
Contact Us

สินค้าแนะนำ

Recommended Products

Phone Number

โทรศัพท์

Mobile Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

เบอร์มือถือ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

Office Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821

เบอร์ออฟฟิศ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821