ขวดใส่น้ำยากันไฟฟ้าสถิตย์

เป็นขวดสำหรับใส่สารเคมี ที่มีการถ่ายเทจำนวน หรือ ใช้บรรจุ IPA เพื่อทำความสะอาดชิ้นงาน สำหรับงานอุตสาหกรรม ในLineผลิต ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค รถยนต์ ยา เครืองมือแพทย์ ฯ
สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก พร้อมบริการ มีมาตรฐานรองรับ มีการรับประกัน บริการหลังการขายที่ดี

Contact information