บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

Class classification of clean room or clean room class

Class classification of clean room or clean room class

1. Class 10 refers to clean rooms with particles 0.5 microns or larger, but not more than 10 particles per cubic foot of air.

2. Class 100 refers to clean rooms with particles 0.5 microns or larger, but not more than 100 particles per cubic foot of air.

3. Class 1,000 refers to clean rooms with particles 0.5 microns or larger, but not more than 1,000 particles per cubic foot of air.

4. Class 10,000 refers to clean rooms with particles 0.5 microns or larger, but not more than 10,000 particles per cubic foot of air.

5. Class 100,000 refers to a clean room with particles 0.5 microns or larger, but not more than 100,000 particles per cubic foot of air.

Contact information

ติดต่อสั่งซื้อ
Contact Us

สินค้าแนะนำ

Recommended Products

Phone Number

โทรศัพท์

Mobile Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

เบอร์มือถือ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

Office Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821

เบอร์ออฟฟิศ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821