บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

ALUMINIUM FOIL TAPE

Professional / Industrial Grade: High-quality, high tensile strength aluminum foil coated in epoxy resin with strong, cold-weather solvent acrylic adhesive set on a easy-release silicone paper liner to preserve the adhesive and provide ease of use
Wide Variety Of Uses: Ideal for an array of uses, including general repair, sealing hot and cold air ducts (excellent HVAC tape), duct insulation systems, sealing aluminum, stainless and plastic seams / joints, temporary repair of metal surfaces, copper pipe fixing, etc.
Holds Up: Designed to resist flame, moisture / vapor, UV degradation, odor, weather and smoke transmission. Excellent for both indoor and outdoor use. Chemically resistant, thermally conductive (helping cooling/heating efficiency), heat and light reflective
Sticks To Virtually Anything At High And Low Temperatures: Our aluminum foil tape provides a durable bond at low and high temperatures. Conformable backing and pressure sensitive adhesive means it is designed to adhere properly to a variety of smooth and irregular surfaces
Lots Of Tape Means A Great Value: 1.9 inches wide x 150 feet (50 yards). 1.7 mil foil and 1.7 mil backing. Performs from -20 F to 220+ F. Ensure that surface is clean, dry, free of grease, oil or other contaminants before applying aluminum tape

ติดต่อสั่งซื้อ
Contact Us

สินค้าแนะนำ

Recommended Products

Phone Number

โทรศัพท์

Mobile Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

เบอร์มือถือ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

Office Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821

เบอร์ออฟฟิศ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821