การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม หรือ Clean Room Class

การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม หรือ Clean Room Class

การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม หรือ Clean Room Class 1. Class 10 หมายถึง ห้องคลีนรูมที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า แต่ไม่เกิน 10 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต 2. Class 100 หมายถึง ห้องคลีนรูมที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า แต่ไม่เกิน 100...
คลีนรูม คือ

คลีนรูม คือ

คลีนรูม คือ คลีนรูม คือ หรือในอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกกันว่า “ห้องปลอดเชื้อ” หมายถึง ห้องที่มีการควบคุมความสะอาด ปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง สิ่งปนเปื้อนต่างๆ ตลอดจนอุณหภูมิ ความชื้น ที่อยู่ในอากาศ ที่จะต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้...
ป้องกันการเกิด ESD ได้ไหม

ป้องกันการเกิด ESD ได้ไหม

ป้องกันการเกิด ESD ได้ไหม การกำจัดหรือการป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำได้ง่ายๆ ด้วยการทำให้เป็นกลาง (Neutralisation) เพียงแค่เปิดหน้าต่างหรือใช้เครื่องทำความชื้น (humidifier) เพื่อเพิ่มความชิ้นของอากาศ ทำให้อากาศเป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากขึ้น...
  ไฟฟ้าสถิตย์

  ไฟฟ้าสถิตย์

  ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้าสถิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือบนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือมีการถ่ายเทประจุโดยปกติแล้ววัสดุทุกชนิดมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า...