พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตย์

ปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตย์เกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุมาจากการเกาะติดของฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมที่โดนไฟฟ้าสถิตดูดเข้าไปสะสมในชิ้นงานระหว่างการผลิต เช่น จากการเหนี่ยวนำของวัตถุ การเสียดสี การขัดสี และอื่นๆ และ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน และอุปกรณ์เสียหายได้ เหตุนี้จึงได้มีเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์เพื่อความสะดวกสบาย และป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ให้แก่ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสถิตขณะที่ทำความสะอาดด้วยตนเอง เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ มีทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบปืนพ่นลม ประสิทธิภาพในการกำจัดประจุของตัวเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตย์สูงสุดที่ 0.5 วินาที