หมวกผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์-ลายตรง

  • ปีกแข็ง
  • มีจีบรอบ และสายปรับระดับได้
  • ตาข่ายนิ่มใส่สบาย
  • ไม่เป็นขน ซักล้างง่าย ไม่ซับฝุ่น

APPLICATIONS :

  • ห้องวิจัยและ Clean-room อุตสาหกรรมการผลิตยา
  • งานประกอปชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์
  • อุตสาหกรรมรถยนต์
  • การเกษตร และอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร