อลูมิเนียม ฟอยล์ เทป

 

เทปอลูมิเนียมติดฉนวนกันความร้อนได้ถึง 150-180 องศา และงานซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ เช่น … เป็นเทปกาวที่ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ไม่ติดไฟและไม่เป็นชนวนก่อให้เกิดอัคคีภัย …