แม่เหล็ก
แม่เหล็กถาวรชนิดตะแกรง ประกอบขึ้นจากการนำแม่เหล็กถาวรชนิดแท่งที่มีคุณภาพสูง หลายๆแท่งมายึดติดกันเพื่อใช้งานให้ครอบคลุมการไหลของผลิตภัณฑ์ สามารถประกอบเป็นวงกลม หรือ สี่เหลี่ยมก็ได้ เพื่อความเหมาะสมของสายการผลิต สามารถนำไปใช้ทั้งใน hoppers ในท่อ หรือในรางก็ได้ แม่เหล็กชนิดนี้เป็นแม่เหล็กคุณภาพสูงสามารถดูดจับโลหะได้เป็นอย่างดี ป้องกันการปลอมปนของเศษโลหะ มักใช้ในอุตสาหกรรม อาหาร แป้ง น้ำตาล นมผง พลาสติก ฯลฯ