บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

เครื่องเทสไฟฟ้าสถิต เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิต

เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิตและ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต เป็นอย่างดีเนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นตัวการสำคัญที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเกิดความเสียหายซึ่งไฟฟ้าสถิต คือลักษณะธรรมชาติของไฟฟ้า

ที่มีปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุไม่เท่ากันและไม่มีเคลื่อนและเมื่อมีสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้มาสัมผัสทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอย่างรวดเร็วเป็นกระแสไฟฟ้าและบางครั้งเมื่อมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก ทำให้เป็นผลเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC (integrated circuit) ได้

ติดต่อสั่งซื้อ
Contact Us

สินค้าแนะนำ

Recommended Products

Phone Number

โทรศัพท์

Mobile Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

เบอร์มือถือ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

Office Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821

เบอร์ออฟฟิศ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821