เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิตและ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์ เป็นอย่างดีเนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นตัวการสำคัญที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเกิดความเสียหายซึ่งไฟฟ้าสถิต คือลักษณะธรรมชาติของไฟฟ้า

ที่มีปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุไม่เท่ากันและไม่มีเคลื่อนและเมื่อมีสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้มาสัมผัสทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอย่างรวดเร็วเป็นกระแสไฟฟ้าและบางครั้งเมื่อมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก ทำให้เป็นผลเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC (integrated circuit) ได้