บริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องคลีนรูม รองเท้า ชุด คลีนรูม อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทางบริษัทเป็นธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง นอกจากนี้เราต้องการทำให้ธุรกิจของเราเป็นไปตามแบบของอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบครบวงจร.

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิต

สำหรับวัดการเสื่อมสภาพของสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือได้เวลาเปลี่ยน
-ใช้ทดสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าสติย์ของสายรัดข้อมือ
-ต่ำ = ต่ำกว่า 800 กิโลโอห์ม (สีแดง)
-ดี = อยู่ระหว่าง 800 กิโลโอห์ม ถึง 9 เมกะโอห์ม (สีเขียว)
-สูง = สูงกว่า 9 เมกะโอห์ม (สีแดง)
ลักษณะงาน
เหมาะสำหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ งานอิเล็คทรอนิคส์
หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมไฟฟ้าสถิตย์
สี
ดำ
ขนาด
110 x 72 x 40 มม.

ติดต่อสั่งซื้อ
Contact Us

สินค้าแนะนำ

Recommended Products

Phone Number

โทรศัพท์

Mobile Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

เบอร์มือถือ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 088-099-2555

Office Number :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821

เบอร์ออฟฟิศ :

081-651-3666 , 080-446-2894 , 02-0231821