หมวกคลุมผมกันไฟฟ้าสถิตย์

หมวกคลุม ผ้าanti

Fabric : ผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
สามารถเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ (Autoclave)ความร้อนสูงได้
ชุดสำหรับ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรม electronic
หรืองานที่ต้องปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค ในกระบวนการผลิต