วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

แม่เหล็กแท่ง

แม่เหล็กแท่ง

แม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรชนิดตะแกรง ประกอบขึ้นจากการนำแม่เหล็กถาวรชนิดแท่งที่มีคุณภาพสูง หลายๆแท่งมายึดติดกันเพื่อใช้งานให้ครอบคลุมการไหลของผลิตภัณฑ์ สามารถประกอบเป็นวงกลม หรือ สี่เหลี่ยมก็ได้ เพื่อความเหมาะสมของสายการผลิต สามารถนำไปใช้ทั้งใน hoppers ในท่อ หรือในรางก็ได้...

อ่านเพิ่มเติม