ผ้าปิดปากป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า
#หน้ากากผ้าTC/สาลู 2-3 ชั้น 10 เท่า
#หน้ากากใยสังเคราะห์ 2 ชั้น 5 เท่า
#หน้ากากใยสังเคราะห์ 3 ชั้น 1 เท่า

#ผ้าPOLYESTER เส้นคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์คอยผลักฝุ่นออกจากตัวผ้า ซักได้มากกว่า100ครั้ง
ป้องกันสารคัดหลั่งได้(ตัวพาไวรัส)