ถุงคลุมเท้าพลาสติก CPE SHOE COVER (บรรจุ 50 คู่)

CPE Shoe cover ถุงคลุมเท้าหรือถุงคลุมรองเท้า
สามารถยืดหยุ่นได้ดี สวมคลุมรองเท้าได้กระชับ ไม่หลุด กันฝุ่น กันน้ำ ใช้สวมเพื่อป้องกันความสกปรก
การใช้งาน
สำหรับงานที่ต้องการความสะอาด
งานโรงพยาบาล (Hospital)
งานโรงงานอาหาร (Food processing)
โรงงานอุตสาหกรรม (Factory)
งานใช้ในบ้าน (Household)