เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับวัดการเสื่อมสภาพของสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือได้เวลาเปลี่ยน -ใช้ทดสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าสติย์ของสายรัดข้อมือ -ต่ำ = ต่ำกว่า 800 กิโลโอห์ม (สีแดง) -ดี = อยู่ระหว่าง 800 กิโลโอห์ม ถึง 9 เมกะโอห์ม...
เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิตและ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์...
ตัวหนีบจับกันไฟฟ้าสถิตย์

ตัวหนีบจับกันไฟฟ้าสถิตย์

ตัวหนีบจับกันไฟฟ้าสถิตย์ แหนบ แหนบกันไฟฟ้าสถิตย์ แหนบสแตนเลท ทวิสเซอร์ ทวิสเซอร์กันไฟฟ้าสถิตย์ ที่หนีบจับงานขนาดเล็ก ตัวหนีบจับชิ้นงานขนาดเล็ก ตัวหนีบงานกันไฟฟ้าสถิตย์ ที่หนีบงานขนาดเล็กกันไฟฟ้าสถิตย์ แหนบ esd ตัวหนีบหยิบชิ้นงานอีเล็กทรอนิกส์ Esd...
เก้าอี้กันไฟฟ้าสถิตย์

เก้าอี้กันไฟฟ้าสถิตย์

เก้าอี้กันไฟฟ้าสถิตย์ มาตรฐาน CE (มาตรฐานยุโรป) มีคุณสมบัติ ESD และมีความทนทาน สามารถปรับระดับได้สูง ชุบ Hard chromed aluminium เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ในคลีนรูม แกนผนักพิงทำจาก Hard chromed aluminium ชุบแข็งแถบพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษาและความปลอดภัย...
เครื่องใช้สำนักงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องใช้สำนักงานป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

อุปกรณ์สำนักงานกันไฟฟ้าสถิตย์ กรรไกรกันไฟฟ้าสถิตย์ กระดาษคลีนรูม กระดาษกันไฟฟ้าสถิตย์ คลิปบอร์ดเอสี่กันไฟฟ้าสถิตย์ คลิปหนีบกันไฟฟ้าสถิตย์ คัดเตอร์กันไฟฟ้าสถิตย์ คีย์บอร์ดกันไฟฟ้าสถิตย์ ชั้นเอกสารกันไฟฟ้าสถิตย์ ซองเอกสารกันไฟฟ้าสถิตย์ อุปกรณ์กันไฟฟ้าสถิตย์...