เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องทดสอบสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตย์ สำหรับวัดการเสื่อมสภาพของสายรัดข้อมือกันไฟฟ้าสถิตว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือได้เวลาเปลี่ยน -ใช้ทดสอบค่าความต้านทานไฟฟ้าสติย์ของสายรัดข้อมือ -ต่ำ = ต่ำกว่า 800 กิโลโอห์ม (สีแดง) -ดี = อยู่ระหว่าง 800 กิโลโอห์ม ถึง 9 เมกะโอห์ม...
ผ้าปิดปากป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ผ้าปิดปากป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ผ้าปิดปากป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฝุ่นได้ดีกว่า #หน้ากากผ้าTC/สาลู 2-3 ชั้น 10 เท่า #หน้ากากใยสังเคราะห์ 2 ชั้น 5 เท่า #หน้ากากใยสังเคราะห์ 3 ชั้น 1 เท่า #ผ้าPOLYESTER เส้นคาร์บอนป้องกันไฟฟ้าสถิตย์คอยผลักฝุ่นออกจากตัวผ้า ซักได้มากกว่า100ครั้ง...
เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์

เครื่องเทสไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องตรวจวัดไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิตและ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์...
แม่เหล็กแท่ง

แม่เหล็กแท่ง

แม่เหล็ก แม่เหล็กถาวรชนิดตะแกรง ประกอบขึ้นจากการนำแม่เหล็กถาวรชนิดแท่งที่มีคุณภาพสูง หลายๆแท่งมายึดติดกันเพื่อใช้งานให้ครอบคลุมการไหลของผลิตภัณฑ์ สามารถประกอบเป็นวงกลม หรือ สี่เหลี่ยมก็ได้ เพื่อความเหมาะสมของสายการผลิต สามารถนำไปใช้ทั้งใน hoppers ในท่อ หรือในรางก็ได้...