สาระน่ารู้

การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม หรือ Clean Room Class

การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม หรือ Clean Room Class

การจัดแบ่ง Class ของห้องคลีนรูม หรือ Clean Room Class ...
คลีนรูม คือ

คลีนรูม คือ

คลีนรูม คือ หรือในอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกกันว่า “ห้องปลอดเชื้อ” หมายถึง ห้องที่มีการควบคุมความสะอาด ปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง ...
ป้องกันการเกิด ESD ได้ไหม

ป้องกันการเกิด ESD ได้ไหม

การกำจัดหรือการป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิตอาจทำได้ง่ายๆ ด้วยการทำให้เป็นกลาง (Neutralisation) ...
  ไฟฟ้าสถิตย์

  ไฟฟ้าสถิตย์

ไฟฟ้าสถิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบภายในวัสดุหรือ ...